REGLER

Nettbutikk

§ 1. Definisjoner

Når denne forskriften refererer til:

 1. Forskrifter ” – betyr dette regelverket;
 2. Personvernpolicy ” betyr personvernpolitikken til selgeren, tilgjengelig i nettbutikken, under fanen Personvernregler;
 3. Online Store ” – det betyr en nettbutikk som ligger på www.beautifly.eu, sammen med undersider;
 4. Selgere ” – det betyr Karol Dworniczakhttps://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=998346185 base i Moss, Værlegata 9C, 1531 Moss , inngikk i registret over gründere av Landsdomstolregisteret under org-nummer: 998346185;
 5. Kundeservicekontor – det betyr en del av organisasjonsstrukturen til selgeren som utfører brukertjenesteaktivitetene gitt i forskriften; kontakt med kundeservicekontor er mulig via e-post: [email protected]
 6. Bruker ” – det betyr en voksen fysisk person, juridiske personer og organisasjonsenheter uten juridisk personlighet, men som kan skaffe seg rettigheter og pådra seg forpliktelser på deres vegne; Brukeren kan også være en fysisk person som er minst 13 år gammel – i den grad han kan erverve rettigheter og pådra seg forpliktelser etter alminnelig gjeldende lov;
 7. Kunde ” – betyr brukeren som legger inn produktordren;
 8. Forbruker ” – betyr en fysisk person som foretar en juridisk transaksjon med selgeren som ikke er direkte relatert til sin virksomhet eller profesjonelle virksomhet;
 9. Tjenesten ” – betyr at en av tjenestene som selgeren tilbyr;
 10. Produkt ” – det betyr et av produktene som presenteres i nettbutikken;
 11. Produktkort ” – det vil bety undersiden til nettbutikken som inneholder informasjon om produktet;
 12. Kurv ” – det betyr funksjonaliteten til nettbutikken som er ment å plassere et bestilt produkt;
 13. Nyhetsbrev ” – det betyr et gratis nyhetsbrev fra nettbutikken, som brukeren kan bestille og motta med jevne mellomrom til den angitte e-postadressen eller via SMS til det gitte telefonnummeret.
§ 2. Tekniske krav
 1. Nettbutikken drives av selgeren.
 2. Forskriften definerer reglene for bruk av nettbutikken, typen og omfanget av tjenester levert av selgeren, inkludert tjenester som leveres elektronisk, vilkårene for å gjøre ordre, inngå, utføre og avslutte kontrakter, klagesaksbehandling, tvisteløsning og regler for beskyttelse av personopplysninger.
 3. Innholdet i forskriftene er tilgjengelig i nettbutikken under fanen “Reguleringer” og kan tas opp av brukeren når som helst ved å lagre eller skrive ut siden. På brukerens forespørsel skal selger gi ham innholdet i forskriftene i form av en elektronisk fil.
 4. Brukeren som bruker nettbutikken er forpliktet til å avstå fra aktiviteter som er i strid med generelt gjeldende lov, særlig fra å tilby ulovlig innhold eller uautorisert innblanding i innholdet i nettbutikken.
 5. Selgeren leverer elektroniske tjenester som særlig består i å gjøre det mulig for brukeren å registrere en konto i nettbutikken, bestille nyhetsbrevet, og gir også brukeren kontaktskjema og skjema for bestilling av produkt.
 6. For å sikre sikkerheten ved overføring av meldinger og data, skal selgeren treffe tekniske og organisatoriske tiltak som er passende for graden av trussel for sikkerheten til tjenesten som gis, særlig tiltak for å forhindre uautorisert innhenting og modifisering av personopplysninger sendt på Internett.
§ 3. Tekniske krav
 1. For å bruke nettbutikken, skal brukeren ha:
  1. datamaskin eller andre multimedieenheter med tilgang til Internett;
  2. et operativsystem som muliggjør lansering av nettleseren;
  3. en nettleser, men for riktig funksjon av nettbutikken bør nettleseren godta informasjonskapsler;
 2. Brukere som registrerer en konto i nettbutikken eller legger inn en bestilling, bør i tillegg ha en e-postadresse og et telefonnummer.
 3. Brukere som bestiller nyhetsbrevet, bør i tillegg ha:
  1. i tilfelle av et nyhetsbrev mottatt via e-post, e-postadressen,
  2. for nyhetsbrev mottatt via SMS, telefonnummer.
§ 4. Innholdet i nettbutikken
 1. Produkter som presenteres i nettbutikken, med mindre annet er uttrykkelig angitt i produktkortet, er nye og fri for fysiske og juridiske mangler.
 2. Prisene som er spesifisert i nettbutikken er uttrykt i polske zlotys og inkluderer en avgift på varer og tjenester (moms), toll og andre komponenter.
 3. Produktets utseende, egenskaper og pris er spesifisert i produktkortet.
 4. Produktprisen inkluderer, med mindre annet er spesifisert i produktkortet, ikke kostnaden for levering som Kunden har pådratt seg. Kurven varsler kunden om den totale kostnaden for forsendelsen angående bestillingen hans.
§ 5. Kontoregistrering og logging i nettbutikken
 1. Kontoregistrering i nettbutikken er frivillig og gratis. Tjenesten leveres på ubestemt tid. Brukeren kan legge inn en bestilling uten å registrere en konto.
 2. For å registrere en konto, fyll ut registreringsskjemaet. Under registreringen, så vel som etter det, kan brukeren lagre separate data på sin konto for levering.
 3. Under registreringen kan brukeren i tillegg bestille en bestemt type nyhetsbrev ved å merke av i de aktuelle boksene på registreringsskjemaet.
 4. Registrering av en konto i nettbutikken krever at du leser og aksepterer forskriften og personvernreglene ved å merke av i den aktuelle boksen på registreringsskjemaet.
 5. Dataene som gis under kontoregistrering i nettbutikken blir behandlet for å opprette en individuell brukerkonto, som lar deg lagre data på kontoen for bruk for å fylle ut bestillingsskjemaet i fremtiden, samt tilgang til ordrehistorikk. Det juridiske grunnlaget for databehandling er servicekontrakten. Å levere dataene er frivillig, men det er nødvendig å oppgi dataene som er spesifisert i registreringsskjemaet for å opprette kontoen og inngå servicekontrakten (uten å oppgi disse dataene, vil du ikke kunne registrere kontoen). Dataene vil bli behandlet i løpet av tjenestens varighet og kan senere lagres i begrensningsperioden for kravene som skyldes selgeren og angår ham.
 6. Brukeren som har registrert kontoen, kan logge seg på den ved å legge inn angitt innlogging og passord i innloggingsfanen.
 7. Det anbefales at brukeren holder passordet konfidensielt, på en måte som forhindrer uautorisert lesing av det, samt regelmessig endring.
 8. Etter innlogging på kontoen kan brukeren endre dataene som er lagret i kontoen.
 9. Brukeren kan når som helst slette kontoen sin gratis (terminering av kontrakten med øyeblikkelig virkning). Forespørselen om å slette kontoen skal sendes selgeren skriftlig eller via e-post til kundeservicekontoret.
§ 6. Avgi ordre og inngåelse av kontrakten
 1. Bestillinger aksepteres og utføres av kundeservicekontoret.
 2. Brukeren kan bestille produktet uten registrering og uten å logge inn på brukeren. Bestillingen kan også legges på telefon eller via e-post.
 3. Bestillingsprosessen begynner med å bestemme mengden på det bestilte produktet og klikke på knappen “Legg til i handlekurven” i produktkortet. Kunden kan deretter legge til et annet produkt i handlekurven, endre mengden på produktet eller fjerne det. Handlekurven varsler kunden om innholdet og totalverdien av ordren, sammen med kostnadene for frakt. Etter å ha lagt til produktet, gå til handlekurven og fullfør bestillingen, ved å ta ytterligere tekniske skritt, basert på meldingene som vises til kunden.
 4. For å gjøre en bestilling, leverer kunden dataene som er spesifisert i bestillingsskjemaet. Kunden kan spesifisere separate data for leveringsformål.
 5. For å bestille, krever du at du leser og aksepterer forskriftene og personvernreglene ved å merke av i den aktuelle boksen på bestillingsskjemaet.
 6. Dataene som gis når du bestiller Produktet blir behandlet for å inngå og utføre salgskontrakten, spesielt for å gjøre det mulig for Kunden å foreta betalingen og levere bestillingen, samt å utstede faktura eller faktura av Selger. Det rettslige grunnlaget for databehandling er å iverksette tiltak på forespørsel fra Kunden før man inngår salgskontrakten for produktet, dens etterfølgende utførelse og oppfyllelse av de juridiske forpliktelser som selgeren pålegger. Å levere dataene er frivillig, men det er nødvendig å oppgi dataene som er spesifisert i bestillingsskjemaet for å gjøre ordren og den påfølgende inngåelsen av kontrakten (uten å oppgi disse dataene vil det ikke være mulig å legge inn bestillingen). Dataene vil bli behandlet i den tid det er nødvendig å inngå og utføre kontrakten,
 7. Ved bestilling kan kunden bestille en bestemt type nyhetsbrev ved å merke av i den aktuelle boksen på bestillingsskjemaet.
 8. Inngåelsen av kontrakten om salg av produktet som er dekket av ordren, skjer når selgeren bekrefter aksept av ordren for implementering.
 9. Kunden vil motta en varsel til den oppgitte e-postadressen eller telefonnummeret om endringen i statusen til ordren.
 10. Som en del av kontrakten kan selgeren sende en invitasjon til å fullføre ettermarkedsundersøkelsen til kundens e-postadresse. Undersøkelsen undersøker meningene om transaksjonen. Kunden kan frivillig fullføre undersøkelsen, men dette er ikke nødvendig.
§ 7. Avbryte ordren, endre og korrigere uriktige data i ordren
 1. Kunden kan kansellere bestillingen, endre eller korrigere uriktige data i ordren inntil produktet dekket av ordren er sendt.
 2. For å kansellere bestillingen, endre eller rette uriktige data i bestillingen, vennligst kontakt kundeservice.
§ 8. Ordrebehandling
 1. Bestillinger utføres fra mandag til fredag, unntatt helligdager. Kontraktsperioden er frigjøring av produktet dekket av ordren til enheten som leverer post- eller budtjenester.
 2. Kontraktens varighet, med mindre annet er spesifisert i produktkortet, er opptil 7 virkedager og løper fra inngåelsen av kontrakten om salg av produktet dekket av ordren, og i tilfelle kunden velger en av betalingsmetodene på forhånd – fra tidspunktet for bestillingen.
 3. Hvis leveringstiden for individuelle produkter er forskjellig, teller hele bestillingen lenger. For å motta et produkt raskere, med kortere leveringstid, må du legge inn en egen ordre for dette produktet.
 4. I tilfelle forsinkelse i utførelsen av ordren, vil selgeren varsle kunden, med angitt forventet fullføringsdato, sammen med en indikasjon på årsaken til forsinkelsen.
 5. Bestillinger leveres fra mandag til fredag, unntatt helligdager. Omtrentlig leveringstid for innenlands forsendelser er opptil 5 virkedager fra leveringstidspunktet for produktet dekket av ordren til enheten som leverer post- eller budtjenester.
 6. Ved forsinkelse i leveringen, vennligst kontakt kundeservice. Selgeren vil avgjøre årsaken til forsinkelsen og vil også informere kunden om forventet leveringsdato.
 7. I tilfelle forsinkelse i utførelsen av kontrakten eller levering av den, kan Kunden trekke seg fra kontrakten.
 8. Det kjøpte produktet ledsages av et garantikort (hvis det gis en egen garanti for produktet), en brukerhåndbok, samt en kvittering eller – på kundens uttrykkelige forespørsel – en momsfaktura. Mva-fakturaen sendes kunden elektronisk.
§ 9. Betalingsmetoder
 1. Selgeren tilbyr følgende betalingsmetoder:
  1. Stripe
  2. Klarna
  3. PayPal
 2. Kunden kan ikke kombinere forskjellige betalingsformer i en ordre.
§ 10. Delivery methods

§ 10. Leveringsmetoder

 1. Selgeren tilbyr følgende leveringsmetoder:
  1. kurer – bestillingen blir levert av transportøren til adressen som oppgis av kunden;
  2. pakke skap – bestillingen blir levert av transportøren til pakke skapet valgt av kunden.
 2. Kunden kan sjekke i nærvær av personen som leverer pakken innholdet for skader forårsaket under transporten. Hvis kunden finner en slik skade, kan han be om en klagerapport eller nekte levering.
§ 11. Uttak fra distanse eller lokalkontrakt (gjelder forbrukeren)
 1. En forbruker som har inngått en avtale eller en lokal kontrakt med selgeren, kan trekke seg fra den innen 14 dager uten å oppgi en grunn og uten å pådra seg kostnader.
 2. Fristen for å trekke seg fra kontrakten begynner:
  1. for en kontrakt som selgeren utsteder en vare på, som har plikt til å overføre sin eierandel – fra å ta besittelse av varen av forbrukeren eller en tredjepart angitt av ham annet enn transportøren, og i tilfelle av en kontrakt som:
   1. dekker mange gjenstander som blir levert separat, i partier eller deler – fra å ta den siste varen, batch eller del i besittelse,
   2. består av regelmessig levering av varer i en begrenset periode – fra å ta den første av tingene i besittelse;
  2. for andre kontrakter – fra datoen for kontrakten.
 3. For å overholde fristen er det nok å sende en uttalelse før utløpet.
 4. Forbrukeren kan trekke seg fra kontrakten ved å sende en selger erklæring om tilbaketrekking fra kontrakten. Erklæringen kan leveres på skjemaet, hvis eksemplar er vedlagt som vedlegg 1 til forskriften.
 5. Selgeren gir også muligheten til å sende inn en erklæring om utmelding fra kontrakten elektronisk. I et slikt tilfelle kan forbrukeren også trekke seg fra kontrakten ved å bruke skjemaet for uttak av modellen som er vedlagt som vedlegg 1 til forskriften, ved å sende den via e-post til kundeservicekontoret.
 6. I tilfelle utmelding fra kontrakten anses kontrakten som ugyldig. Hvis forbrukeren leverte en erklæring om tilbaketrekning fra kontrakten før selgeren godtok tilbudet sitt, slutter tilbudet å være bindende.
 7. Selgeren vil, senest innen 14 dager etter mottak av forbrukerens uttalelse om utmelding fra kontrakten sammen med varene, returnere til forbrukeren alle betalinger som er foretatt av ham, inkludert leveringskostnader.
 8. Selgeren refunderer betalingen ved å bruke den samme betalingsmåten som brukes av forbrukeren, med mindre forbrukeren uttrykkelig godtar en annen refusjonsmetode som ikke medfører noen kostnader for ham.
 9. Hvis selgeren ikke har tilbudt å hente varen selv fra forbrukeren, kan han holde tilbake refusjonen for betalinger mottatt fra forbrukeren til han mottar varen tilbake eller forbrukeren gir bevis for å sende den tilbake, avhengig av hvilken hendelse som først oppstår.
 10. Hvis forbrukeren har valgt en annen leveringsmetode enn den billigste vanlige leveringsmetoden som tilbys av selgeren, er ikke selgeren forpliktet til å tilbakebetale merkostnadene som forbrukeren har pådratt seg.
 11. Forbrukeren er forpliktet til å returnere varen til selgeren eller overføre den til en person som er godkjent av selgeren til å motta umiddelbart, men senest 14 dager fra den dagen han trakk seg fra kontrakten, med mindre selgeren har tilbudt seg å hente vare selv. For å overholde fristen er det nok å returnere varene før utløpet.
 12. Forbrukeren bærer bare de direkte kostnadene for å returnere varen. Hvis kontrakten ble inngått utenfor forretningslokalene og varen ble levert til forbrukeren til stedet der han var bosatt på tidspunktet for inngåelsen av kontrakten, er selger forpliktet til å samle varen på egen bekostning, fordi på grunn av artens art, kan den ikke returneres med vanlig post.
 13. Forbrukeren er ansvarlig for en nedgang i verdien av varen som et resultat av å bruke den på en måte som går utover det som er nødvendig for å fastslå artens art, egenskaper og funksjon, med mindre selger ikke har informert forbrukeren om retten å trekke seg fra kontrakten etter kravene om måte og tidsbegrensning for å utøve retten til å trekke seg fra kontrakten, samt modellets uttaksskjema.
 14. Når forbrukeren trekker seg fra en fjernkontrakt eller lokalkontrakt, avsluttes tilleggskontraktene knyttet til den som forbrukeren har inngått, dersom ytelsen på grunnlag av dette blir oppfylt av selgeren eller en tredjepart basert på en avtale med selgeren. Forbrukeren bærer ikke kostnadene forbundet med utløpet av disse kontraktene. Hvis tilleggskontrakten ble inngått med en tredjepart, informerer selger den personen om tilbaketrekking fra forbrukeren fra kontrakten.
 15. Retten til å trekke seg fra en kontrakt som er inngått utenfor lokalet eller eksternt har ikke rett til forbrukeren når det gjelder kontrakter:
  1. for levering av tjenester, dersom selgeren fullt ut har utført tjenesten med uttrykkelig samtykke fra forbrukeren, som ble informert før tjenestens begynnelse at han etter at tjenesten ble utført av tjenesten mister retten til å trekke seg fra kontrakt;
  2. der prisen eller godtgjørelsen avhenger av svingninger i finansmarkedet som selgeren ikke har kontroll over og som kan oppstå før fristen for å trekke seg fra kontrakten;
  3. der emnet for tjenesten er en ikke-prefabrikert vare, produsert i henhold til forbrukerens spesifikasjoner eller som tjener til å tilfredsstille hans individuelle behov;
  4. hvor gjenstanden for tjenesten er en gjenstand som blir utsatt for rask forringelse eller har kort holdbarhet;
  5. hvor gjenstanden for tjenesten er en gjenstand levert i en forseglet pakke, som etter åpning av pakken ikke kan returneres på grunn av helsevern eller hygieniske årsaker, hvis emballasjen ble åpnet etter levering;
  6. der emnet for tjenesten er ting som etter levering, på grunn av deres art, er uatskillelig forbundet med andre ting;
  7. der temaet for tjenesten er alkoholholdige drikker, hvis pris er avtalt etter salgskontrakten, og hvis levering kun kan skje etter 30 dager, og hvis verdi avhenger av svingninger i markedet som selgeren ikke har kontroll over;
  8. der forbrukeren uttrykkelig krevde at selgeren besøkte ham for presserende reparasjon eller vedlikehold; hvis selgeren leverer andre tjenester enn de som blir forespurt av forbrukeren, eller leverer andre ting enn reservedeler som er nødvendige for å utføre reparasjon eller vedlikehold, har forbrukeren rett til å trekke seg fra kontrakten med hensyn til tilleggstjenester eller gjenstander;
  9. der emnet for tjenesten er lyd- eller visuelle innspillinger eller dataprogrammer levert i en forseglet pakke, hvis pakken ble åpnet etter levering;
  10. for levering av aviser, tidsskrifter eller magasiner, unntatt abonnementskontrakter;
  11. avsluttet gjennom en offentlig auksjon;
  12. for levering av overnattingstjenester annet enn til boligformål, godstransport, leiebil, catering, tjenester relatert til fritids-, underholdnings-, sports- eller kulturarrangementer, hvis kontrakten angir dagen eller perioden for tjenesteyting;
  13. for levering av digitalt innhold som ikke er lagret på et konkret medium, hvis utførelsen av tjenesten begynte med uttrykkelig samtykke fra forbrukeren før fristen for å trekke seg fra kontrakten og etter å ha informert ham av selgeren om tapet av retten å trekke seg fra kontrakten.
 16. Dataene vil bli behandlet for å utøve forbrukerens rett, særlig til å akseptere retur av produktet, utstede relevante regnskapsdokumenter og få tilbakebetalt betalingen til forbrukeren. Det rettslige grunnlaget for databehandling er oppfyllelsen av de juridiske forpliktelsene som er pålagt selgeren. Å gi dataene som er spesifisert som påkrevd i uttaksskjemaet er nødvendig for å utøve denne retten. Dataene vil bli behandlet i den tiden som er nødvendig for å oppfylle de juridiske forpliktelsene som er pålagt selger, og deretter lagret i den begrensningsperiode for kravene som skyldes selgeren og i forhold til ham.
§ 12. Klager på leverte tjenester
 1. Klager på den leverte tjenesten skal rettes til selgeren skriftlig eller via e-post til kundeservicekontoret.
 2. I klagen skal brukeren oppgi navn og etternavn (navn), korrespondanseadresse og spesifisere klageemnet.
 3. Selgeren innen 14 dager etter mottak av klagen vil svare på innholdet.
 4. Dataene vil bli behandlet for å vurdere klagen. Det rettslige grunnlaget for databehandling er oppfyllelsen av de juridiske forpliktelsene som er pålagt selgeren. Å levere data er frivillig, men det er nødvendig å levere data spesifisert for klagen som nødvendig for å bli sendt (uten å oppgi disse dataene vil det ikke være mulig å sende inn en klage). Dataene vil bli behandlet i den tid det er nødvendig for å behandle klagen, og kan senere lagres i begrensningsperioden for kravene som skyldes selgeren og i forhold til ham.
§ 13. Complaints about defects of goods sold

§ 13. Klager på mangler ved solgte varer

 1. Selgeren er ansvarlig overfor kunden hvis varen som selges har en fysisk eller juridisk mangel (garanti).
 2. En fysisk mangel består i manglende overholdelse av varen som er solgt med kontrakten. Spesielt er varen som selges uoverensstemmende med kontrakten hvis:
  1. har ikke egenskaper som denne typen ting skal ha på grunn av formålet med kontrakten merket eller som følge av omstendigheter eller destinasjon;
  2. har ikke egenskaper som selger har gitt kunden, inkludert presentasjon av en prøve eller et mønster;
  3. det er ikke egnet som Kunden informerte Selgeren etter kontrakten, og Selgeren gjorde ikke innvendinger mot dens tilsiktede bruk;
  4. har blitt frigitt til kunden i en ufullstendig tilstand.
 3. Hvis kunden er en forbruker, behandles selgerens forsikring likt med de offentlige forsikringene fra produsenten eller dennes representant, personen som markedsfører varen i omfanget av sin forretningsvirksomhet, og personen som ved å markedsføre sin navn, varemerke eller annet særpreg på den solgte saken presenterer seg som produsent.
 4. Varen som selges har en fysisk mangel også i tilfelle feil installasjon og idriftsettelse hvis disse aktivitetene ble utført av selgeren eller en tredjepart som selgeren er ansvarlig for, eller av kunden som fulgte instruksjonene mottatt fra selgeren.
 5. Hvis kunden er en forbruker og det ble funnet en fysisk mangel innen ett år etter datoen for levering av den solgte varen, antas det at mangelen eller dens årsak eksisterte på det tidspunktet hvor faren gikk over til kunden.
 6. Selgeren er ansvarlig overfor Kunden hvis den solgte varen tilhører en tredjepart eller hvis den er beheftet med tredjeparts rett, og hvis begrensningen i bruken eller disponeringen av varen skyldes en beslutning eller kjennelse fra en kompetent myndighet; selges retten, er selgeren også ansvarlig for at rettigheten eksisterer (juridisk mangel).
 7. Selgeren er ansvarlig for garantien for fysiske mangler som eksisterte på det tidspunktet faren gikk over til kunden eller som følge av en årsak iboende i varen som ble solgt samtidig.
 8. Hvis den solgte varen har en mangel, kan kunden levere en erklæring om prisreduksjon eller tilbaketrekking fra kontrakten, med mindre selgeren umiddelbart og uten unødig ulempe for kunden erstatter den mangelfulle varen med en ikke-mangelfull eller fjerner mangelen. Denne begrensningen gjelder ikke hvis varen allerede er erstattet eller reparert av selgeren eller selgeren ikke oppfyller plikten til å erstatte varen med en ikke-defekt eller fjerne mangelen.
 9. Hvis kunden er en forbruker, i stedet for å fjerne den mangelen som selgeren foreslår, be om at varen erstattes med en ikke-mangelfull eller i stedet for å erstatte varen, kreve at feilen fjernes, med mindre den bringer varen i samsvar med kontrakten på den måten kunden har valgt er umulig eller vil kreve for store kostnader sammenlignet med metoden foreslått av selgeren. Ved vurdering av overskuddet av kostnadene tas verdien av varen fri for mangler, arten og betydningen av den funnet feilen i betraktning, samt ulempen som Kunden ellers ville bli utsatt for.
 10. Den reduserte prisen skal forbli i en slik proporsjon til prisen som følger av kontrakten hvor verdien av varen med mangelen forblir verdien av varen uten mangelen.
 11. Kunden kan ikke trekke seg fra kontrakten hvis mangelen er ubetydelig.
 12. Hvis den solgte varen har en mangel, kan kunden be om erstatning av varen for en ikke-mangelfull eller fjerning av mangelen. Selgeren er forpliktet til å erstatte den mangelfulle gjenstanden for en ikke-mangelfull eller fjerne mangelen innen rimelig tid uten unødig ulempe for kunden.
 13. Selger kan nekte å tilfredsstille kundens forespørsel hvis det er umulig å bringe den mangelfulle varen i samsvar med kontrakten på den måten kunden har valgt, eller vil kreve for store kostnader i forhold til den andre mulige måten å etterleve kontrakten. Hvis kunden er en gründer, kan selgeren nekte å bytte varen mot en fri for mangler eller å fjerne mangelen også når kostnadene for å rette opp denne forpliktelsen overstiger prisen på den solgte varen.
 14. Selgeren er ansvarlig for garantien hvis det oppdages en fysisk mangel innen to år. Kravet om å fjerne mangelen eller erstatte varen som er solgt for en fri for mangler utløper etter ett år fra datoen for funnet feilen. Hvis kunden er en forbruker, kan foreldelsesfristen ikke utløpe før utløpet av perioden spesifisert over.
 15. Innenfor fristene som er spesifisert over, kan kunden sende inn en erklæring om utmelding fra kontrakten eller prisavslag på grunn av mangelen på solgte vare. Hvis kunden krevde erstatning av varen for en ikke-mangelfull eller fjerning av mangelen, begynner fristen for å sende inn en erklæring om utmelding fra kontrakten eller reduksjon av prisen med ineffektiv utløp av fristen for å erstatte varen eller fjerne feilen.
 16. Utløpet av fristen for å finne en mangel utelukker ikke utøvelse av garantirettigheter hvis selgeren med urettmessig har skjult mangelen.
 17. Hvis utløpsdatoen for varen som er spesifisert av selgeren eller produsenten slutter etter to år fra datoen for levering av varen til kunden, er selgeren ansvarlig for garantien for fysiske feil på denne varen som ble funnet før den datoen.
 18. Alle klager skal rettes til selgeren skriftlig eller via e-post til kundeservicekontoret.
 19. I klagen skal brukeren oppgi navn og etternavn (navn), korrespondanseadresse og spesifisere klageemnet.
 20. Selger vil svare på klagen innsendt av Kunden innen 14 dager fra dagen for en forespørsel som inneholder klagen.
 21. Dataene vil bli behandlet for å vurdere klagen. Det rettslige grunnlaget for databehandling er oppfyllelsen av de juridiske forpliktelsene som er pålagt selgeren. Å levere data er frivillig, men det er nødvendig å levere data spesifisert for klagen som nødvendig for å bli sendt (uten å oppgi disse dataene vil det ikke være mulig å sende inn en klage). Dataene vil bli behandlet i den tid det er nødvendig for å behandle klagen, og kan senere lagres i begrensningsperioden for kravene som skyldes selgeren og i forhold til ham.
§ 14. Garanti
 1. Til tross for andre rettigheter som følger av gjeldende lov, er noen av produktene som presenteres i nettbutikken dekket av en garanti. Hvis produktet dekkes av garantien, mottar kunden en salgsfaktura med produktet.
 2. Kunden kan kreve rettighetene som følger av garantien direkte fra garantisten eller gjennom selgeren.
 3. I tilfelle utøvelse av rettighetene som følger av garantien via selger, bør forespørsler rettes skriftlig eller via e-post til kundeservicekontoret.
 4. I garantikravet skal kunden oppgi navn og etternavn (navn), korrespondanseadresse og spesifisere emnet for garantikravet.
 5. Dataene vil bli behandlet for å vurdere garantikravet. Det rettslige grunnlaget for databehandling er oppfyllelsen av de juridiske forpliktelsene som er pålagt selgeren. Å levere data er frivillig, men det er nødvendig å levere data som er spesifisert for garantikravet som nødvendig for å bli sendt (uten å oppgi disse dataene vil det ikke være mulig å sende inn et garantikrav). Dataene vil bli behandlet i den tid det er nødvendig å vurdere garantikravet, og deretter lagret i den begrensningsperioden for kravene som skyldes selgeren og i forhold til ham.
§ 15. Nyhetsbrev
 1. Brukeren kan abonnere på nettbutikkens nyhetsbrev, som han med jevne mellomrom vil motta den angitte e-postadressen eller via SMS til det gitte telefonnummeret. Tjenesten leveres på ubestemt tid.
 2. For å abonnere på nyhetsbrevet mottatt via e-post, vennligst skriv inn dataene som er angitt i dette skjemaet på hovedsiden til nettbutikken og klikk på “Abonner” -knappen under fanen “Abonner på nyhetsbrev”
 3. Du kan abonnere på nyhetsbrevet mottatt via e-post eller via SMS når du registrerer en konto i nettbutikken eller når du bestiller, ved å merke av i den aktuelle boksen på skjemaet, eller etter å ha logget deg på kontoen til den registrerte brukeren.
 4. Dataene behandles ved å gi brukeren nyhetsbrevet. Det juridiske grunnlaget for databehandling er servicekontrakten. Det er frivillig å levere dataene, men det er nødvendig å oppgi dataene som er spesifisert i nyhetsbrevbestillingsskjemaet for å bestille tjenesten og inngå kontrakten for levering (uten å oppgi disse dataene vil det ikke være mulig å bestille nyhetsbrevet). Dataene vil bli behandlet i løpet av tjenestens varighet og kan senere lagres i begrensningsperioden for kravene som skyldes selgeren og i forhold til ham.
 5. Brukeren kan når som helst melde seg ut av nyhetsbrevet (oppsigelse av kontrakten med øyeblikkelig virkning). Forespørselen skal gjøres skriftlig til selger eller via e-post til kundeservicekontoret. Brukeren som har registrert kontoen, kan uavhengig fratre tjenesten etter å ha logget seg inn på kontoen sin.
§ 16. Selgers profiler på nettsteder med sosiale nettverk
 1. Selgeren har profiler på sosiale nettverk nettsteder, beregnet på å publisere informasjon om selgeren, produktet eller tjenesten som tilbys av ham, eller kampanjekampanjer utført av ham. Noen nettsteder lar også mottakeren eller seeren publisere innhold eller utføre andre aktiviteter. Informasjon om profilene som selges av selgeren er tilgjengelig på hovedsiden i nettbutikken.
 2. For å bli mottaker eller observatør av selgerens profil, publisere innholdet ditt eller utføre andre former for aktivitet levert av det aktuelle nettstedet, må du ha en konto på dette nettstedet og utføre tekniske aktiviteter etter prinsippene på nettstedet. Tjenesten leveres gratis i en ubestemt periode. Mottakeren eller observatøren kan når som helst fratre tjenesten (oppsigelse av kontrakten med øyeblikkelig virkning). Avskjed fra tjenesten skal skje basert på tekniske aktiviteter i henhold til regler for hvordan dette nettstedet fungerer.
 3. Mottakeren eller observatøren av selgerens profil er forpliktet til å avstå fra aktiviteter som ikke følger generelt gjeldende lovgivning, spesielt fra å gi ulovlig innhold.
 4. Å levere data er frivillig, men å levere data, i den grad det kreves av det aktuelle sosiale nettverket, er nødvendig for å bruke tjenesten (uten å oppgi disse dataene vil det ikke være mulig å bruke tjenesten). Dataene vil bli behandlet for det tidspunktet mottakeren eller observatøren bruker tjenesten, mens innholdet eller andre former for aktivitet som vil bli lagt ut av mottakeren eller observatøren på selgerens profil vil bli publisert inntil profilen hans blir slettet eller innholdet eller aktivitet blir fjernet.
 5. Andre betingelser for bruk av det aktuelle sosiale nettstedet er beskrevet i forskriften på dette nettstedet.
§ 17. Beskyttelse av personopplysninger
 1. Datadministratoren er selger.
 2. I den grad det er tillatt i alminnelig gjeldende lov, kan mottakeren av dataene være en enhet som leverer tjenester relatert til dens aktiviteter til selgeren, f.eks. En enhet som leverer IKT-tjenester, en nettbutikkplattformoperatør, et lagerhus som forbereder en ordre for implementering, en betalingssystemoperatør som støtter det skjemaet som er valgt av kundebetalingene, en enhet som leverer post- eller budtjenester, en operatør av en ettermarkedsundersøkelse, som kunden bestemmer seg for å fullføre, en enhet som leverer kontor, regnskap, markedsføring eller juridiske tjenester.
 3. Hvis grunnlaget for databehandling er samtykke, har den registrerte rett til å trekke tilbake samtykke til behandling av personopplysninger når som helst, uten å påvirke lovligheten av behandlingen som ble utført på bakgrunn av samtykke før tilbaketrekking.
 4. I situasjoner gitt av loven har den registrerte rett til å be om selger om tilgang til personopplysninger om ham, retting, sletting eller begrensning av behandlingen, samt retten til å overføre data og retten til å klage på tilsynsmyndigheten .
 5. Forespørsler om databehandling skal rettes til selgeren skriftlig eller via e-post til kundeservicekontoret.
 6. Informasjon om formålet, rettslig grunnlag, kravet om å fremskaffe og tidspunktet for databehandling er spesifisert i seksjonene om behandling av spesifikke kategorier av data.
§ 18. Utenfor domstolens klagebehandling og oppreisning (gjelder forbrukeren)
 1. Forbrukeren kan bruke utenrettslige virkemidler for å håndtere klager og oppreisning.
 2. Forbrukeren kan søke den aktuelle Voivodeship-inspektøren for Trade Inspection med en anmodning om å sette i gang meklingsforhandlinger angående minnelig løsning av tvisten mellom forbrukeren og selgeren etter art. 36 i lov 15. desember 2000. om handelstilsyn (Journal of Laws of 2001, nr. 4, post 25, med endringer).
 3. Forbrukeren kan også søke om avgjørelse av tvisten som følger av den inngåtte salgskontrakten av en permanent forbruker voldgiftsdomstol ved voivodeship inspektøren for Trade Inspection, referert til i art. 37 i lov om handelstilsyn.
 4. Detaljert informasjon om behandling og klagebehandling utenfor retten er også tilgjengelig i hovedkvarteret og på nettstedene til fylkets (kommunale) forbrukerombudsmenn, sosiale organisasjoner, hvis lovbestemte oppgaver inkluderer forbrukerbeskyttelse og Voivodship Inspectorates of Trade Inspection.
§ 19. Avsluttende bestemmelser
 1. Alle bestemmelsene i forskriften skal leses og tolkes i den grad det er tillatt i alminnelig gjeldende lov. Spesielt påvirker ikke bestemmelsene i forskriften rettighetene som gis til forbrukeren.
 2. I saker som ikke er omfattet av forskriften, skal de relevante bestemmelsene i alminnelig gjeldende lov gjelde, særlig loven av 23. april 1964. Civil Code (Journal of Laws of 1964, No. 16, item 93, as ändret), the Act av 30. mai 2014. om forbrukerrettigheter (Journal of Laws fra 2014, post 827, med endringer), og loven av 18. juli 2002. om levering av elektroniske tjenester (Journal of Laws fra 2002, nr. 144, post 1204, som endret).
 3. Selger kan endre forskriften av følgende grunner:
  1. behovet for å tilpasse forskriften til generelt gjeldende lover, domstol eller offentlig forvaltnings kjennelse;
  2. behovet for å fjerne feil eller typografiske feil i forskriften;
  3. endring av kontaktinformasjon, e-postadresser, navn eller identifikasjonsnummer brukt i forskriften;
  4. endre funksjonaliteten til nettbutikken;
  5. endre omfanget eller betingelsene for å levere tjenester, inkludert tjenester som leveres elektronisk;
  6. endre de tekniske betingelsene for bruk av nettbutikken eller leverte tjenester.
 4. Eventuelle endringer i forskriften, etter å ha oppfylt de andre vilkårene som er gitt i lov, trer i kraft etter 14 dager fra datoen for deres publisering i nettbutikken. Samtidig, med minst 14 dagers varsel, skal selger varsle brukeren som har en registrert konto eller som abonnerer på nyhetsbrevet om en endring i forskriften.
 5. Brukeren som ikke er enig i endringene, kan når som helst trekke seg gratis fra tjenesten (også etter at endringene trer i kraft), spesielt slette kontoen i nettbutikken eller melde seg ut av nyhetsbrevet (terminering av kontrakten) med umiddelbar effekt).
 6. Endringer i forskriften gjelder ikke for rekkefølgen på et produkt som er sendt inn i den versjonen som er gjeldende før disse endringene trer i kraft. En slik ordre vil bli utført i henhold til vilkårene i forskriften i den versjonen som er gjeldende på bestillingstidspunktet.
 7. Forskriften har vært gjeldende siden 25. mai 2018.