PRIVACY POLICY
25. mai 2018 Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 trer i kraft. om beskyttelse av enkeltpersoner med hensyn til behandling av personopplysninger og om fri bevegelse av slike data og om opphevelse av direktiv 95/46 / EF (General Data Protection Regulation).
I forbindelse med det ovennevnte presenterer vi deg nødvendig informasjon og regler relatert til databehandling.
Hvem behandler dataene dine?
Selger: https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=998346185 Karol Jan Dworniczak Org Nr 998 346 185
Administratorens kontaktinformasjon:
I. Personopplysninger
Til hvilket formål, på hvilket juridisk grunnlag blir dine personopplysninger samlet inn og behandlet, og i hvilken tid vil de bli lagret? I forbindelse med din bruk av nettbutikken eller tjenestene som tilbys av administratoren, oppstår forskjellige databehandlingsprosesser.
1. Registrering av brukerkonto.
Dataene du gir oss når du registrerer kontoen din i nettbutikken blir behandlet for å opprette en individuell brukerkonto. Takket være dette vil du kunne lagre data på kontoen din for å bruke dem til å fylle ut bestillingsskjemaet i fremtiden, i tillegg til at du vil ha tilgang til ordrehistorikken. Det juridiske grunnlaget for databehandling er servicekontrakten. Å levere dataene dine er frivillig, men det er nødvendig å oppgi dataene som er spesifisert i registreringsskjemaet for å opprette kontoen og inngå servicekontrakten (uten å oppgi disse dataene vil du ikke kunne registrere kontoen). Dataene vil bli behandlet i løpet av tjenestens varighet,
2. Produktbestilling.
Dataene som gis når du bestiller produkt blir behandlet for å inngå og utføre salgskontrakten, spesielt for å gjøre det mulig for deg å foreta en betaling og levere bestillingen, samt å utstede en faktura eller faktura av administratoren. Samtidig kan administratoren, som en del av utførelsen av salgskontrakten, sende til din e-postadresse en invitasjon til å fullføre en undersøkelse for å undersøke din mening om gjennomført transaksjon. Det rettslige grunnlaget for databehandling er å iverksette tiltak på din forespørsel før inngåelsen av salgskontrakten og dens påfølgende utførelse, samt oppfyllelse av juridiske forpliktelser som påhviler administratoren. Å levere dataene dine er frivillig, men det er nødvendig å oppgi dataene som er spesifisert i bestillingsskjemaet for å legge inn bestillingen og inngå kontrakten (uten å oppgi disse dataene vil du ikke kunne legge inn bestillingen). Dataene vil bli behandlet i den tid det er nødvendig for å inngå og utføre kontrakten, oppfylle de juridiske forpliktelser som påhviler administratoren, og senere kan lagres i den begrensningsperiode for kravene til administratoren og i forhold til ham.
3. Bestilling av nyhetsbrevstjeneste.
Dataene du gir oss når du bestiller nyhetsbrevet blir behandlet for å gi deg nyhetsbrevet til nettbutikken. Det juridiske grunnlaget for databehandling er servicekontrakten. Å levere dataene dine er frivillig, men det er nødvendig å oppgi dataene som er spesifisert i nyhetsbrevbestillingsskjemaet for å bestille tjenesten og inngå kontrakten for levering (uten å oppgi disse dataene vil du ikke kunne bestille nyhetsbrevet). Dataene vil bli behandlet i løpet av tjenestens varighet og kan senere lagres i foreldelsesfristen for krav fra administratoren og i forhold til ham
4. Klager og garantikrav.
Hvis du sender inn en klage på tjenesten eller produktet som er kjøpt, vil dataene som blir gitt til oss bli behandlet for å vurdere klagen og presentere vår stilling for deg. Det rettslige grunnlaget for databehandling er oppfyllelsen av juridiske forpliktelser pålagt administratoren. Å levere dataene dine er frivillig, men det er nødvendig å oppgi dataene som er spesifisert for klagen, for å bli sendt inn (uten å oppgi disse dataene vil du ikke kunne sende inn en klage). Dataene vil bli behandlet i den tiden det er nødvendig for å behandle klagen, og kan deretter lagres i begrensningsperioden for krav som skyldes administratoren og i forhold til ham.
5. Uttak fra en avstand eller en lokal kontrakt (for forbrukere).
Hvis du som forbruker utøver retten til å trekke deg fra en avtale eller lokalkontrakt, vil dataene bli behandlet for å utøve din rett, dvs. godta tilbakelevering av det kjøpte produktet, utstede passende regnskapsdokumenter og refundere betalingen til deg . Det rettslige grunnlaget for databehandling er oppfyllelsen av juridiske forpliktelser pålagt administratoren. Å levere dataene dine er frivillig, men det er nødvendig å oppgi dataene som er spesifisert som nødvendig i uttaksskjemaet for å utøve denne retten (uten å oppgi disse dataene vil du ikke kunne sende inn en erklæring om utmelding fra kontrakten). Dataene vil bli behandlet i den tid det er nødvendig for å oppfylle de juridiske forpliktelser som påhviler administratoren,
6. Sosiale nettverkssider.
Dataene du gir oss i forbindelse med bruken av våre profiler på nettsteder med sosiale nettverk, blir behandlet slik at du kan observere profilene våre eller svare på spørsmålene du har presentert. Noen nettsteder tillater også muligheten for å publisere innhold eller utføre andre former for aktivitet av mottakere eller observatører av profiler. Å levere dataene dine er frivillig, men å levere data i den grad det kreves av det aktuelle sosiale nettverket er nødvendig for leveringen av tjenesten (uten å oppgi disse dataene vil du ikke kunne bruke tjenesten). Det juridiske grunnlaget for å behandle dataene dine er en servicekontrakt. Dataene vil bli behandlet for det tidspunktet du er mottakere eller observatører av profilene våre,
7. Kampanjer og markedsføringskampanjer.
Dataene du gir i forbindelse med våre kampanjer eller markedsføringskampanjer blir behandlet for å gjennomføre disse kampanjer eller markedsføringskampanjer, spesielt for å gjøre det mulig for deg å delta i dem og gi fordelene som er gitt deri, f.eks. rabattkuponger eller informere om rabatter. I dette tilfellet er det juridiske grunnlaget for behandling din samtykke. Å levere dataene dine er frivillig, men det er nødvendig å oppgi dataene som er spesifisert i søknadsskjemaet for å delta i kampanjen eller markedsføringskampanjen (uten å oppgi disse dataene vil du ikke kunne delta). Dataene vil bli behandlet i den tiden som er nødvendig for å gjennomføre kampanjen eller markedsføringskampanjen og oppfylle de juridiske forpliktelsene som administratoren pålegger i denne forbindelse,
8. Andre former for kontakt med oss.
Dataene du gir oss om din korrespondanse med oss ​​blir behandlet for å svare på problemene som er presentert. I dette tilfellet vil det juridiske grunnlaget for databehandling være ditt samtykke, behovet for å iverksette tiltak på din forespørsel før kontraktsinngåelse, eller oppfylle de juridiske forpliktelser som påhviler administratoren, avhengig av omstendighetene rundt problemet ditt. Å levere dataene dine er frivillig, men hvis du kontakter oss via kontaktskjemaet som er plassert i nettbutikken, er det påkrevd å oppgi dataene som er spesifisert i dette skjemaet etter behov (uten å oppgi disse dataene vil du ikke kunne sende oss en melding ). Du kan også bruke andre former for kontakt. Å levere dataene dine er også frivillig, men det er bare påkrevd å oppgi dataene som er nødvendige for at vi skal kunne gi et svar (uten å vite for eksempel e-postadressen din, vil vi ikke kunne skrive tilbake). Dataene vil bli behandlet i den tid det er nødvendig for å føre korrespondanse initiert av deg, og kan deretter lagres i foreldelsesfristen for krav på grunn av kontrolløren og i forhold til ham.
Hvem kan personopplysningene dine videresendes til?
I den grad det er tillatt i gjeldende lov, kan mottakeren av dataene dine være en enhet som leverer tjenester relatert til dens aktiviteter til administratoren, f.eks. en enhet som leverer IKT-tjenester, en nettbutikkplattformoperatør, et lagerhus som forbereder en ordre for implementering, en betalingssystemoperatør som støtter dine valgte skjemabetalinger, en enhet som leverer post- eller budtjenester, en operatør av ettermarkedsundersøkelsen som du bestemmer deg for å komplett, en enhet som leverer tjenester for kontor, regnskap, markedsføring eller juridiske tjenester.
Hva er dine rettigheter til behandling av personopplysninger?
Som registrert har du følgende rettigheter:
 1. hvis grunnlaget for databehandling er samtykke, kan du når som helst trekke tilbake samtykket uten å påvirke lovligheten av behandlingen som ble utført basert på samtykke før det ble trukket tilbake;
 2. retten til å be administratoren om å få tilgang til dine personlige data;
 3. retten til å be administratoren om å rette opp dine personlige data som er uriktige;
 4. retten til å be administratoren om å slette personopplysningene dine umiddelbart når vilkårene er oppfylt (f.eks. personopplysninger er ikke lenger nødvendige for de formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for; personopplysninger ble behandlet ulovlig eller personopplysninger de må fjernes til overholde en juridisk forpliktelse i henhold til unions- eller medlemslandlovgivning som kontrolleren er underlagt)
 5. retten til å be administratoren om å begrense behandlingen av dataene dine når forutsetningene er oppfylt (f.eks. du bestrider riktigheten av personopplysninger – i en periode slik at administratoren kan sjekke riktigheten av disse dataene; behandlingen er ulovlig, og du motsetter deg sletting av personopplysninger, i stedet ber om begrensninger i bruken av dem; administratoren trenger ikke lenger personopplysninger for behandlingsformål, men du trenger det for å bestemme, forfølge eller forsvare krav);
 6. retten til å motta av deg i et strukturert ofte brukt maskinlesbart format av personopplysninger om deg som du ga til administratoren, og retten til å sende disse personlige dataene til en annen administrator når vilkårene er oppfylt (dvs. når behandlingen utføres basert på en kontrakt eller samtykke og på en automatisert måte).
II. kjeks
Hva er informasjonskapsler? Informasjonskapsler er liten tekstinformasjon sendt av et nettsted og lagret på brukersiden på sluttapparatet hans (f.eks. Datamaskin, nettbrett, smarttelefon). Standardparametrene til informasjonskapsler lar deg lese informasjonen som finnes der bare til serveren som opprettet dem. Informasjonskapsler brukes ofte til sider som inneholder skjemaer som krever innlogging eller for å overvåke besøkende aktivitet. Når du bruker nettbutikken, bruker vi to typer informasjonskapsler: øktkaker og vedvarende informasjonskapsler. Øktfiler er midlertidige filer som er lagret på sluttapparatet ditt til du forlater butikken eller lukker nettleseren. Permanente filer lagres på terminalen din i den tiden som er angitt i parameterne til disse filene, eller til du sletter dem.
Hvilke informasjonskapsler bruker nettbutikken?
Filer som er nødvendige for at butikken skal fungere – disse filene lar nettbutikken fungere ordentlig. Uten å lagre dem på enheten din, vil du ikke kunne bruke noen elementer i butikken;
 • Filer som sikrer sikkerhet i butikken. Mangel på disse filene vil begrense sikkerhetsnivået ved bruk av nettbutikken og aktivitetene dine;
 • Statistiske filer – la administratoren samle statistisk informasjon om hvordan du bruker butikken;
 • Funksjonsfiler – filer som lar deg huske innstillingene og preferansene dine. Ved å lagre disse filene på enheten din, trenger du blant annet ikke å fylle ut påloggingsformularfeltene hver gang;
 • Sosiale filer – muliggjør integrering av nettsteder med sosiale nettverk.
Butikken bruker Google Analytics, som bruker informasjonskapsler for statistiske formål, dvs. analysere nettstedsbesøk og utarbeide rapporter om brukernes aktivitet. Hvis du vil ha mer informasjon om personvernreglene for Google Analytics, kan du gå til: www.google.com/analytics/learn/privacy.html Vi kan dele informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med våre sosiale, reklame- og analysepartnere. Partnere kan kombinere denne informasjonen med andre data mottatt fra deg eller innhentet mens du bruker tjenestene deres.
Hva om du ikke samtykker i lagring av informasjonskapsler på enheten din?
Som oftest lar standard nettleserinnstillinger lagres informasjonskapsler. Hvis du ikke samtykker i å lagre disse filene på sluttapparatet ditt, bør du endre de aktuelle innstillingene i nettleseren din. Disse innstillingene kan endres på en slik måte at de blokkerer automatisk håndtering av informasjonskapsler i nettleserinnstillingene, eller for å informere deg når de blir sendt til enheten din. Begrensning av lagring av informasjonskapsler kan påvirke butikkens korrekte funksjon. Informasjon om endring av cookie-innstillinger i individuelle nettlesere er tilgjengelig på deres sider:
 • Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=no
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciaeczek
 • Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html
 • Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265
III. Datasikkerhet
For å sikre sikkerheten ved overføring av meldinger og data, tar administratoren tekniske og organisatoriske tiltak som er passende for graden av trussel for sikkerheten til tjenesten som gis, særlig tiltak for å forhindre innsamling og endring av personopplysninger sendt via Internett av uvedkommende.
Hvordan kan jeg få mer informasjon, og hvor skal jeg sende inn forespørsler om databehandling?
Spørsmål eller forespørsler angående databehandling skal sendes skriftlig til adressen til administratorens sete, via e-post eller telefon. Informasjon om administratorens kontaktinformasjon finner du i overskriften på personvernreglene.