Uttak fra kontrakten (retur av varer)

  1. Forbrukeren kan returnere ubrukte varer innen 14 dager.
    Detaljer i forskriftene i § 11. Uttak fra en avstand eller en lokal kontrakt (for forbruker)

 

Påstander

  1. Klager skal rettes til selgeren skriftlig eller via e-post til kundeservicekontoret.
  2. I klagen skal brukeren oppgi navn og etternavn (navn), korrespondanseadresse og spesifisere klageemnet.
  3. Selgeren vil svare på innholdet innen 14 dager etter mottak av klagen.
  4. Detaljer i forskriften § 12. Klage på grunn av den leverte tjenesten og § 13. Klage på mangler ved solgte varer.